BUKU TEKS

Direka untuk pengajaran bahasa Arab di universiti, buku teks "Bahasa Arab Standard Moden - Dengan Pengantar Dialek Utama" oleh Eckehard Schulz dan Kaseh Abu Bakar adalah buku teks standard untuk Bahasa Arab Standard Moden di universiti-universiti dalam dan luar Jerman.
كتاب دراسي

BAHASA ARAB STANDARD MODEN

Bahasa Arab Standard Moden ialah bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa rasmi di negara-negara Arab sekarang. Ia adalah versi moden hasil daripada perkembangan bahasa Arab klasik. Terutamanya di media sosial, bahasa Arab kini mengalami perkembangan yang sangat pesat lagi meluas dan ianya tidak terhad kepada kosa kata sahaja. Bahasa Arab Standard Moden adalah bahasa bertulis buku, media dan pendidikan. Ia juga digunakan sebagai bahasa lisan dalam penyampaian berita di media, ucapan rasmi dan wacana keagamaan. Bergantung kepada negara dan wilayah, dialek harian amat berbeza daripada bahasa standard. Oleh itu, selain daripada menguasai bahasa standard, adalah penting untuk para pelajar memahami seberapa banyak dialek yang mungkin.

e-EDITION

إصدار إلكتروني

Memilih

Akses ke

e-Edition Melayu
17,99 sekali selama 6 bulan
  •  

Akses ke

e-Edition Melayu
29,99 sekali selama 12 bulan
  •  
Popular

Akses ke

e-Edition Melayu
49,99 sekali selama 24 bulan
  •