Modern Standard Arabic

Lessons: PELAJARAN 1

Perbendaharaan Kata Lesson 1 dan ujian bertulis

١٤ أكتبوا حلول الواجبات المنزلية على اللوح واقرؤوها بصوت عال واسألوا المعلّم عن معاني الكلمات. ١٥ إقرؤوا كلّ مفردات الدرس الأوّل وجمله مرّة أخرى ويطلب المعلّم من الطلبة ترجمتها. مصطلحات نحوية Sukūn = tanda huruf mati jamak Syaddah = tanda huruf berangkap huruf Ḍammah = tanda vokal pendek u harakat Fatḥah = tanda vokal pendek […]

4. Menyebut dan membaca – Latihan 1 – 11

1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿ ١ 4. Menyebut dan membaca ٤) النُّطْقُ وَالْقِرَاءَةُ Latihan berikut ini tertumpu kepada ejaan dan sebutan huruf Arab yang betul mengikut prinsip kaedah mendengar → bertutur → membaca → menulis. Kerana penguasaan kemahiran membaca dan menulis Arab agak memerlukan masa, kita mulakan latihan mendengar dan bertutur dengan perkataan, objek dan […]

3. Huruf Abjad

1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿ ١ 3. Huruf Abjad ٣) الحُرُوفُ الْأَبْجَدِيَّةُ Posisi awal Posisi tengah Posisi akhir Posisi Bebas Transliterasi Nama huruf ا ـا ـا ا ā Alif بـ ـبـ ـب ب b Bā’ تـ ـتـ ـت ت t Tā’ ثـ ـثـ ـث ث ṡ Ṡā’ جـ ـجـ ـج ج j Jīm حـ ـحـ […]

5. Tulisan Arab dan latihan menulis 13

1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿ ١ 5. TULISAN ARAB ٥) الْخَطُّ الْعَرَبِيُّ Tulisan Arab ditulis dari kanan ke kiri. Selain daripada huruf و ز ر ذ د ا yang tidak boleh disambungkan dengan huruf berikutnya, kesemua huruf lain boleh disambungkan dengan huruf sebelum dan selepasnya. Huruf Arab mempunyai beberapa bentuk, tetapi tidak mempunyai huruf besar. […]

6. BEBERAPA JENIS TULISAN ARAB

1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿ ١ 6. BEBERAPA JENIS TULISAN ARAB ٦) نَمَاذِجُ مِنَ الْخُطُوطِ الْعَرَبِيَّةِ Dalam bahasa Arab, ada puluhan jenis tulisan. Pemilihan jenis tulisan yang digunakan bergantung kepada jenis teks dan peringkat penulisan. Berikut adalah beberapa jenis tulisan Arab: 15

1. Huruf Arab dan Sebutannya

1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿ ١ الدرس الأول ١         1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿ ١ تسلسل الحصص (مقترح) الدرس الأوّل (١) الواجبات المنزلية التمارين في الصفّ الحصّة     ٤ حصص تحضيرية لشرح الأبجديّة العربية والقيام بالتمرينين ١، ٢       مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من […]

2. Vokal / Ḥarakat

1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿ ١ 2. Vokal / Ḥarakat ٢) الْحَرَكَاتُ Dalam tulisan Arab, biasanya vokal pendek tidak ditandakan kecuali pada teks agama tertentu dan buku pelajaran sekolah rendah. Walaubagaimana pun, beberapa tanda diakritik khusus (baris) digunakan untuk menunjukkan cara membaca sesuatu perkataan. Jika tanda diakritik ditulis, maka teks itu disebut teks bervokal (berbaris) […]