عربی معاصر

به انضمام لهجه­ های اصلی عربی

العربية المعاصرة

MODERN STANDARD ARABIC

 

كتاب دراسي

إصدار إلكتروني

Textbook

e-Edition

Buy now Buy now

Free Trial register now for free

With your free registration, you will receive access to selected lessons of the e-Edition. More…

کتاب درسی

شیوه های جدید تسلط بر زبان عربی را بیاموزید

 • 24 درس با متن های متنوع و تمرین
 • دستور العمل هایی برای معلمان و زبان آموزان
 • شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن
 • واقعیت های فرهنگی و تاریخی
 • موقعیت های ارتباطی متنوع
 • واژگان مبتنی بر بسامد
 • دستور زبان واقع گرایانه و مبتنی بر کاربرد
 • تمرینهای متنوع همراه با جواب
 • مقدمه ی فهمیدن لهجه های اصلی عربی
 • امتحانات کتبی بعد از هر درس
 • دوره ی فشرده بعد از هر 6 درس
 • آماده شدن برای امتحان AL-ARABIYYA-TEST تبحر زبانی در سطح A1 تا B2 مطابق استاندارد اروپایی فراگیری زبان یا سطح نوآموز عالی و متوسطه پیشرفته مطابق معیار شورای آمریکایی آموزش زبان خارجی

نسخه الکترونیک

زبان عربی را به صورت آنلاین و به شیوه ای تعاملی بیاموزید

 • قابل استفاده در لپتاپ، نتبوک، و تبلت
 • فایل صوتی دیالوگ ها هم در عربی معیار معاصر و هم در چهار لهجه ی اصلی
 • تمرین ها و امتحان های شنیداری، شامل لهجه ها
 • تمرین های مبتنی بر کامپیوتر
 • لینک به واژه نامه ها، جدول ها، و مطالب تکمیلی از درون متن کتاب

e-Tests

Check your Arabic language proficiency online

 • e-tests to prove your proficiency in listening, reading and writing
 • results are available just after the test
 • preparation for AL-ARABIYYA-TEST at levels A1/A2, B1/B2 and C1/C2 CEFR

Arabic Online Test – powered by toafl.com