4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

4. Partikel Jarr

٤) حُرُوفُ الْجَرِّ

Semua partikel jarr (ḥurūf jarr) menjadikan kata nama selepasnya majrūr (genitif).

Partikel jarr بِ »dengan« dan لِ »untuk« ditulis bersambung dengan perkataan selepasnya: بِالْقَلَمِ »dengan pen«. Catatan: Alif kata sandand pasti dihilangkan selepas لِ: لِلرَّجُلِ »untuk lelaki itu«.

Beberapa partikel jarr boleh menjadi sebahagian daripada kata kerja, lantas memberi perubahan makna yang ketara:

Pelajar itu berdiri.

قَامَ الطَّالِبُ.

berdiri

قَامَ

Presiden melakukan kunjungan ke universiti.

قَامَ الرَّئِيسُ بِزِيَارَةٍ فِي الْجَامِعَةِ.

melakukan

قَامَ بِـ

Pelajar-pelajar bangkit menentang Presiden.

قَامَ الطُّلَّابُ عَلَى الرَّئِيسِ.

bangkit menentang

قَامَ عَلَى

Pelajar-pelajar berdiri menghormati Presiden.

قَامَ الطُّلَّابُ لِلرَّئِيسِ.

menghormati

قَامَ لِـ

Partikel jarr عِنْدَ / مَعَ / لِ juga menunjukkan makna »memiliki ssu., mempunyai ssu., ada«:

Partikel jarr juga sering digunakan pada ganti nama bersambung (↑P6):

١۸، ١۹، ٢۹، ٣۰، ٣١

70