Aufgaben zur Lektion 22.

Anda mempunyai Test minit untuk menyelesaikan 30 ini. Apabila masa tamat, ujian ini akan berakhir secara automatik. Klik di sini untuk memulakan Test