Aufgaben aus der Lektion 13.

Anda mempunyai Test minit untuk menyelesaikan 55 ini. Apabila masa tamat, ujian ini akan berakhir secara automatik. Klik di sini untuk memulakan Test