Modern Standard Arabic

Lessons: KATA PENGANTAR, KANDUNGAN, PANDUAN PENGGUNA, SENARAI SINGKATAN DAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Modern Standard Arabic (MSA) atau Bahasa Arab Modern hadir sebagai jawapan terhadap cabaran daripada golongan profesional dan akademik untuk memanfaatkan media moden. Meskipun buku ini terdapat dalam bentuk konvensional (edisi cetak), namun versi e-Edition ini lebih efisien dan berkualiti kerana dapat dicapai di komputer riba atau tablet komputer. e-Edition dan bahan tambahan tersebut […]

PANDUAN PENGGUNA

PANDUAN PENGGUNA إرشادات للمتعلمين والمعلمين Panduan dan saranan berikut membantu pelajar dan pengajar menggunakan buku ini dengan jaya. MSA mengandungi 24 pelajaran. Setiap enam pelajaran diakhiri dengan ujian. Setiap pelajaran terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, teks bacaan, pertuturan, latihan leksikal dan tatabahasa serta ujian akhir bertulis. Mulai Pelajaran 4, pertuturan disediakan dalam dua bentuk iaitu […]

SENARAI SINGKATAN DAN TRANSLITERASI

  DAFTAR SINGKATAN Istilah Bahasa Inggris Istilah Bahasa Indonesia accusative A. akusatif / manṣūb A. among others a.o. antara lain a.l. collective noun coll. kata benda kumpulan اسم جمع colloquial language colloq. bahasa sehari hari colloq. definite def. tertentu / maʻrifah def. dual dual ganda gd. for example e.g. contoh c. Egyptian eg. dialek Mesir […]

KANDUNGAN

KANDUNGAN JILID 1 DAN 2 محتويات المجلدين الأول والثاني KANDUNGAN المحتويات KATA PENGANTAR XIII المقدمة PANDUAN PENGGUNA XV إرشادات للمتعلمين والمعلمين SENARAI SINGKATAN DAN TRANSLITERASI XVII قائمة الاختصارات PELAJARAN 1 1 الدرس الأول 1. HURUF ARAB DAN SEBUTANNYA 3 ١) الْحُرُوفُ الْعَرَبِيَّةُ وَمَخَارِجُهَا 2. VOKAL / ḤARAKĀT 5 ٢) الْحَرَكَاتُ 3. HURUF ABJAD 6 ٣) […]