Aufgaben zu Lektion 12.

Anda mempunyai Test minit untuk menyelesaikan 70 ini. Apabila masa tamat, ujian ini akan berakhir secara automatik. Klik di sini untuk memulakan Test